Om Lena Kallenberg

Aktuellt

Verklista

Föreläsningar

Priser och stipendier

Stadsvandring

Böcker till försäljning

Kontakt


070-536 39 74

 

Aktuellt

Om Södermorsor:

"L.K. förstärker vårt minne. Hon fångar en gången tid med uppenbar förälskelse...Det handlar om en vardag med slitna morsor som drömmer om en sista danskväll och storögda ungar som uppfinner låtsaspappor innan verkligheten tar över.Här finns ett porträtt som lever i all sin förljugna prakt. Här finns också en syster mitt i den förödelse som 80-talets samhällsbyggnad ställde till med...Heidi von Born SvD.

"Södermorsor som bok är strålande. Det är grå vardag, tung vardag, verklig vardag, snoriga ungar, somna i soffan, tillgodohållande och tillbakahållande. Och behållningen i det-inte politisk enbart, inte litterär (enbart) men stor."

Lotta Löthgren GD

 

Svenska PEN:s Bernspris erhöll L.K i december 2010.

 

Om Coola krogen:

"Det är en rätt underbar samtidsskildring L.K. levererar, en osofistikerad nytändning av den gamla arbetarromanen. Utan större åthävor blottar hon vad som finns bakom samhällets och restaurangvärldens ofta glassiga fasader: usla arbetsförhållanden, svarta pengar, illegala svartjobbare." Gunder Andersson Aftonbladet

Om Elena och Europa:

"När klyftorna ökar i samhället och de mest utsatta blir alltmer osynliga fyller Kallenberg en väl behövd funktion som synliggörare. En viktig bok som kan bli ett bra underlag till samhällsdebatt bland annat om hur arbetspendling slår sönder familjen." Upsala Nya Tidning.

Möt Lena Kallenberg:

På Regionbibliotek Sthlms konferens 3/2 talar hon om Erfarenheter från fackliga läsprojekt.

Norrtälje bibliotek 24/2 kl. 18.30 talar hon om "Från apelsinflickor till Södermorsor".

Timrå bibliotek 8/3 kl. 13 samt Sundsvalls bibliotek kl. 19. rubrik se ovan.

ABF Sthlm Sveav. kl 13. Möte för Iraksolidaritet om Falludjas barn.

Smedjebackens Folkets hus 22/3 kl. 18.00 "Från apelsinflickor till Södermorsor".

14 maj kl 13 Vandring kring boken Apelsinflickan ABF-Sthlm arr.

15 maj kl.13 Vandring kring boken I krig och kärlek, ABF arr.

Äldre händelser: På LO:s rättvisedag i Halmstad 23 oktober -08.

L.K är initiativtagare till de 13 författarnas manifest:

Vi är en grupp författare som tror på ordets makt att förändra.

Vi accepterar inte den högerstyrda alliansregeringens utförsäljning av skolor, sjukhus,

statliga företag och allmänna bostäder.

Vi tycker det är alldeles för tyst när högern slår till

mot sjuka och arbetslösa.

Vi accepterar inte högerregeringens fientliga och okunniga

hållning mot kulturarbetare

Vi accepterar inte en kulturpolitik vars

främsta ambition är marknadsanpassning och lönsamhetstänkande.

Vi vill ha en kulturpolitik som värnar om de

allmänna biblioteken istället för att lägga ned dem

Vi vill ha satsningar som En bok för alla och andra läsfrämjande insater för barn och vuxna

Vi vill ha en kulturpolitik som inser behovet och värdet av de fria teatergruppernas arbete

Utifrån dessa ståndpunkter går vi författare som står arbetarrörelsen nära från ord till handling.

Vi ger oss ut på en riksomfattande turné där vi ger uttryck för möjligheternas estetik. Men vi vill också

sätta fart i de egna leden.

Vi som arbetar med orden kommer att läsa högt tills makthavarna hör.

Kom och lyssna och delta!